Fővárosi Vízművek Zrt. Békásmegyeri telep villamos rekonstrukció

A Duna közvetlen Budapest fölötti szakaszán, a Szentendrei szigeten, valamint a folyó jobb és bal partján lévő védett területek alkotják az északi vízbázist, amely a fővárosi vízszükséglet nagyobbik részét, mintegy 70 százalékát elégíti ki. A Szentendrei-sziget mind mennyiségi, mind minőségi adottságait tekintve kiemelkedő vízbázis-komplexum. Az itt kitermelhető víz ivóvíz-minőségű, fertőtlenítés után közvetlenül a vízhálózatba juttatható, vagyis további tisztításra nincs szükség.
Békásmegyer
A Szentendrei-szigeten termelt vízmennyiség a Balparti telepek és a Békásmegyeri telep között oszlik meg. A víz ide is a Duna alatti bujtatókon érkezik, és a régi, 1934-ben és 36-ban, és az új, bővítésként, 1977-ben épült gépház szivattyúi nyomják a csőhálózatba. A telepről kiinduló két 800 milliméteres és egy 1200 milliméteres fővezetékek a budai oldalt látják el, végpontjaik a Krisztinavárosi, illetve Gellért-hegyi medencék. A telep egy többhektáros parkban terül el.

A régi gépházban helyezték el a békásmegyeri lakótelep ellátására szolgáló 0,4 kV-os gépeket, melyek a Rókahegyi medencét töltik.

Az új gépházban az eredeti 1977-es kialakításban a szivattyúegységek 10 kV-os motorjaiból 4 db állandó, 2 db pedig hajtás szabályzott fordulatszámú volt.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évben döntést hozott a Békásmegyeri telep teljes körű, napjainknak megfelelő eszközökkel történő felújításáról.

A gépház villamos rekonstrukció 3 ütemben történt, illetve történik.

A rekonstrukciókra a Fővárosi Vízművek Zrt. Zrt. „Egyszerűsített közbeszerzési eljárásokat” írt ki 2014. évtől kezdődően napjainkig, amelyekből az 1. és a 2. ütem teljes terjedelmére a 3. ütemben pedig a technológiai irányítástechnikai vezérlőszekrények gyártására kaptunk megbízást.

Az 1. ütemben 2014. évben a meglévő szivattyúkhoz 4 db új EVIG gyártmányú motor került telepítésre, amelyből 2 db 10 kV-os állandó fordulatszámú indító ellenállással, 2 db pedig Schneider blokk-transzformátoron és ABB frekvenciaválton keresztül megtáplált szabályzott fordulatszámú 690 V-os motor.

A 2. ütemben 2015. évben a teljes 10 kV-os elosztóberendezés cseréjére került sor, amely egy 20 cellából álló ABB ZS1 típusban, a legkorszerűbb Protecta gyártmányú digitális védelmekkel lett kialakítva.

A kivitelezés részét képezték még az alábbi feladatok is:

  • kapacitív meddő energia automatikus kompenzálása 10 kV-os feszültségszinten 1 db 150 és 1 db 300 kVAr-os  MANGOLD gyártmányú söntfojtóval
  • régi gépházi 10 mezőből álló Moeller ID-2000 típusú 0,4 kV-os főelosztó berendezés átalakítása
  • új gépházi 3 mezőből álló RITTAL 0,4 kV-os elosztó berendezés telepítése
  • 2 db 10/0,4 kV-os 630 kVA-es házi üzemi feladatokat ellátó Siemens száraztranszformátor telepítése
  • 10 és 0,4 kV-os primer, jelző-, működtető kábelezés
  • üzemirányítási rendszerbe való integrálás

Mindkét ütemben a kivitelezés a szerződés szerinti határidőre és a Fővárosi Vízművek Zrt. által elvárt magas minőségi követelményeknek megfelelően készült el.

A 3. ütemben a 2016. évben a technológiai irányítástechnikai rendszer részét képező vezérlőszekrények gyártására kaptunk megbízást melynek teljesítése jelenleg is folyamatban van.

Telepítettük a pápai reptéren épülő SAC Hangárkomplexum 0,4kV-os főelosztó berendezéseit

Idén átadásra kerül a SAC Hangárkomplexum, amely a program eddigi legnagyobb beruházása a Pápai Bázisrepülőtéren. A SAC (Strategic Airlift Capability), vagyis a Stratégiai Légiszállító Képesség program 12 tagország, köztük Magyarország közös szövetsége, amely stratégiai katonai légi szállítás lehetőségét biztosítja a tagok számára.
NATO Pápa
A program székhelye a 2008-as indulása óta a Magyar Honvédség Pápai Bázisrepülőtere. Ez idő alatt a programban résztvevő 3 db C17-es repülőgépek több mint 10 ezer órát repültek, 30 ezer tonna árut és 30 ezer utast szállítottak.

Az új SAC Hangárkomplexum egy repülőgép szerelő hangárból, egy karbantartó létesítményből és egy irodaházból áll. Az épületcsoportot – két kapcsolótérből – 2 db 50 Hz-es és 2 db 60 Hz-es, ARCON ívzárlat-védelemmel ellátott, MODAN típusú, fiókos elrendezésű 0,4kV-os elosztóberendezés látja el. A KÉSZ Kft megbízásából, Megrendelői adatszolgáltatás alapján a VÁV UNION Kft. készítette el a berendezések gyártáskiviteli terveit és fejlesztette a betáplálások közötti átkapcsoló automatikák szoftvereit, valamint gyártotta le az elosztókat.

Szintén a megbízás részét képezte a berendezések telepítése és az üzembehelyezésben való részvétel. Jelenleg még folynak a működési próbák és a berendezések finomhangolása.

Az új berendezéseknek speciális feltételeknek kellett megfelelniük, amelyek kielégítése kihívást jelentett számunkra. Tudásunk legjavát adtuk a berendezések megvalósításába és büszkék vagyunk arra, hogy egy ekkora nemzetközi összefogás részesei lehettünk.

Befejeződtek az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén végzett munkálatok

2014. december 15-én átadásra kerültek a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén lebonyolított munkák.

A telep területén meglévő 2 db gázmotor mellé a beruházó egy újabb 1200 kW-os gázmotort telepíttetett, melyet a telep meglévő villamos hálózatába be kellett vonni.

Ennek folyományaként a VÁV UNION Kft. egy teljes energiaracionalizálási tervet dolgozott ki és kivitelezett, melynek során a meglévő 10 kV-os fogadóállomás kibővült, a gázmotorok oldalán új 10 kV-os fogadó illetve új 0,4 kV-os berendezés lett telepítve 2 db új 1600 kVA-es transzformátorral. Az energiaracionalizálás jegyében a korábban meglévő fázisjavító berendezéseket új korszerű berendezésekre cseréltük.

A VÁV UNION Kft. végezte a berendezések gyártását, telepítését, a helyszíni munkálatok során az új kábel alépítmény kialakítását, a kábelezést.

 

Újra teljes vonalon jár a 3-as villamos

Végéhez közeledik a 3-as villamos vonalának több mint egy éve tartó felújítása, ezen belül az áramátalakítók átalakítása, ezért 2014. november 30.-tól, vasárnaptól újra teljes vonalán, azaz a Mexikói út M és a Gubacsi út között jár a 3-as villamos.

VÁV UNION Kft. – a Siemens Zrt. alvállalkozójaként – jelentős szerepet vállalt Budapest leghosszabb,a 3-as villamos vonalának megújításában.

Már a munkák megkezdése előtt megfogalmazódott az a megrendelői és üzemeltetői elvárás, hogy az állomások működőképessége a szerelés teljes időtartama alatt fennmaradjon. Ennek – kollégáink megfeszített munkájának – köszönhetően a teljes kivitelezés során, maximálisan megtudtunk felelni, így az utazóközönség e háttérben végzett, de igen fontos tevékenységet nem is kellett, hogy érzékelje.A megbízás keretein belül végeztük az ún. Száva, Kőbánya, MILLFAV és Határ út áramátalakítók felújítását, átalakítását. A kivitelezés során az állomások középfeszültségű és egyenáramú erőátviteli, valamint segédüzemi és vezérlő berendezései újultak meg.

Büszkék vagyunk rá, hogy megbízóink megelégedésére tudtunk részt venni e nagyszabású munkákban.

 

Újra jár a budapesti 1-es villamos

Minden Budapesten élőt, illetve ott közlekedőt érinti a város egyik legfontosabb közlekedési eszközének, az 1-es villamosnak a régen várt felújítása, melynek első szakasza a napokban készült el, így 2014. május 5-től újra jár a villamos az Árpád hídon egészen a Népligetig.
A felújítás során megújul a teljes villamospálya, a felsővezetékek, egyes megállóhelyek, a kábel hálózat, valamint a VÁV UNION-t közelebbről is érintő áramátalakító állomások.
A VÁV UNION Kft a Siemens megbízásából, vele szorosan együttműködve az e vonalszakaszhoz tartozó úgynevezett Óbuda, Árpád, Reitter és Zugló áramátalakítók felújítását végzi.
A kivitelezési munkák érintik az áramátalakítók szinte összes berendezését, úgy mint a 10kV-os berendezéseket, transzformátorokat, egyenirányítókat, pozitív- és negatív egyenáramú elosztókat, segédüzemi elosztókat, távvezérlőket, valamint a belső kábelhálózatot. Az állomásokban, igazodva a Megrendelő elvárásaihoz, az egyes berendezések különböző mértékben kerültek felújításra, illetve cserére. A megrendelői feltételrendszernek megfelelően az állomások működőképességét szinte a teljes munkafolyamat során fenn kell tartani, biztosítva ezzel, az átalakítással nem érintett, de az áramátalakítókból ellátott villamos- és trolivonalak folyamatos működését.
Az említett első szakaszban az Óbuda és Árpád áramátalakítók készültek el és látják el ismét teljes körűen a feladatukat.
A munka azonban nem áll meg, hiszen a Reitter áramátalakító május 23-i határideje is közeledik.

Munkatársunk előadása szakmai konferencián

2013. október 15. és 17. között rendezték meg Pécsett a II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferenciát.
A konferencia során terítékre került többek között a vidéki városok elektromos vontatású tömegközlekedésének energia-távvezérlése, a budapesti M4 metróvonal építése, az engedélyezési eljárások jogi környezetének változásai, valamint a budapesti tömegközlekedés fejlesztését célzó Európai uniós finanszírozású projektek.
A konferencián konkrét projekteken keresztül mutatták be a városi áramellátás fejlesztésének gyakorlatát, újdonságait, a korszerűsítéseket. Előadások hangzottak el budapesti, pécsi, debreceni, szegedi példákról, valamint „Zöld nyíl” címmel a miskolci villamos projekt kivitelezéséről.
A VÁV UNION munkatársa, Sztankó József a konferencia meghívott előadójaként a miskolci villamos energiaellátásának korszerűsítéséről, a korszerűsítés főbb lépéseiről tartott prezentációt. Előadásában kitért a VÁV UNION legújabb, vontatási célokra kifejlesztett berendezése, az EK 110 típusjelű egyenáramú kapcsoló berendezés bemutatására is.
A konferenciát a BKV Zrt. mint alapító szervező, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága, Műszaki és Földtudományok Szakbizottságának Közlekedési Munkabizottsága, a KTE Városi Közlekedési Tagozata, a KTE Baranya megyei Területi Szervezete támogatásával a Vasúti Erősáramú Alapítvány rendezte.
További információ: www.vasero.hu

VÁV UNION Kft.– a megbízható szakértő

Megfelelve a kihívásoknak

A VÁV UNION Kft. több mint két évtizede sikeresen tevékenykedik a villamosenergia-ellátás területén, az elmúlt éveket jellemző nehéz gazdasági körülmények és változó piaci viszonyok között is megállta helyét. Mindez megerősíti hitünket abban, hogy a minőségi munka, a szakmai tudás és a megbízhatóság valódi értéket jelent partnereink számára.

Magyarország kialakuló energiastratégiája az ország biztonságos energia-ellátását úgy kívánja szavatolni, hogy közben a gazdaság versenyképessége és a környezeti-természeti állapot fenntarthatósága is érvényre juthasson. A stratégia megvalósítása jelentős változásokat hozhat a villamos ipar területén. Számítunk arra, hogy a mindenkori kormányzat a magyar vállalkozásokat is helyzetbe hozza, így a globális piaci szereplők mellett a VÁV UNION is részt vehet majd az új energiastratégia által teremtett lehetőségek megvalósításában.

Célunk, hogy a villamos fővállalkozás területén hosszú távon magas minőséget képviselő, elismert, stabilan fejlődő középvállalatként működjünk hazánkban és a környező országokban. A VÁV UNION arra törekszik, hogy mindig jelen legyen a technikai haladás aktuális húzó ágazataiban megvalósuló villamos ipari projektekben, így jelezve elkötelezettségét az adott kornak megfelelő magas műszaki színvonalú és biztonságos energiaellátás kivitelezésében. Üzleti filozófiánkat tükröző szervezeti felépítésünk biztosítja, hogy ügyfeleink problémáira szabott, költséghatékony megoldásokat nyújtsunk és hosszú távú, bizalmon alapuló kapcsolatokat építsünk.

Aktuális

Fővárosi Vízművek Zrt. Békásmegyeri telep villamos rekonstrukció2016. 09. 9.

A Duna közvetlen Budapest fölötti szakaszán, a Szentendrei szigeten, valamint a folyó jobb és bal partján lévő védett területek alkotják az északi vízbázist, amely a fővárosi vízszükséglet nagyobbik részét, mintegy 70 százalékát elégíti ki. A Szentendrei-sziget mind...

Bővebben

Telepítettük a pápai reptéren épülő SAC Hangárkomplexum 0,4kV-os főelosztó berendezéseit2016. 09. 7.

Idén átadásra kerül a SAC Hangárkomplexum, amely a program eddigi legnagyobb beruházása a Pápai Bázisrepülőtéren. A SAC (Strategic Airlift Capability), vagyis a Stratégiai Légiszállító Képesség program 12 tagország, köztük Magyarország közös szövetsége, amely stratégiai...

Bővebben

Befejeződtek az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén végzett munkálatok2014. 12. 18.

2014. december 15-én átadásra kerültek a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén lebonyolított munkák.

A telep területén meglévő 2 db gázmotor mellé a beruházó egy újabb 1200 kW-os gázmotort telepíttetett, melyet a telep...

Bővebben

Újra teljes vonalon jár a 3-as villamos2014. 12. 3.

Végéhez közeledik a 3-as villamos vonalának több mint egy éve tartó felújítása, ezen belül az áramátalakítók átalakítása, ezért 2014. november 30.-tól, vasárnaptól újra teljes vonalán, azaz a Mexikói út M és a Gubacsi út között jár a 3-as villamos. Bővebben

Újra jár a budapesti 1-es villamos2014. 05. 5.

Minden Budapesten élőt, illetve ott közlekedőt érinti a város egyik legfontosabb közlekedési eszközének, az 1-es villamosnak a régen várt felújítása, melynek első szakasza a napokban készült el, így 2014. május 5-től újra jár a villamos az Árpád hídon egészen a...

Bővebben