Kiemelt referencia

SkyCourt energiaellátása

A közelmúltban adták át a forgalomnak a Liszt Ferenc repülőtér új, "Sky Court" elnevezésű központi csarnokát. A számos exkluzív üzletet felvonultató reprezentatív épület a 2. terminál két meglévő szárnya közé ékelődik. A beruházás méretét és jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az új létesítmény segítségével a repülőtér utasforgalma közel megduplázódhat.

A többszintes létesítmény pinceszintjén a műszaki kiszolgáló rendszerek súlyponti berendezései kaptak helyet. Cégünk tervezte és gyártotta a 0,4 kV-os kapcsoló berendezéseket, majd a telepítés, kábelbekötési és sínezési munkák után az érintett partnerekkel együttműködve végezte a tesztelés és az üzembe helyezés procedúráját. Minden helyszíni munkavégzést - egyébként érthető módon - az "A" és a "B" terminálok zavartalan működésének rendelték alá.

Az alábbiakban (vázlatosan) ismertetendő kapcsoló és elosztó berendezések az "A" és a "B" terminálokhoz rendelhetők, de megosztva ugyanezen berendezések elégítik ki a Sky Court fogyasztói igényét is.

A 10 kV-os hálózati energiát a terminálok fémtokozott kivitelű alelosztói szolgáltatják a belső, hurkolt kivitelű elosztó hálózatról. Az "A" terminál elosztója (ZS1 típus - 8 db cella, ABB) jelen fejlesztési ütemben került telepítésre, míg a "B" terminál meglévő elosztója (ZS8, ABB) ezúttal "csupán" bővítésre és kiegészítésre került.

A két terminál 0,4 kV-os hálózata egymástól elválasztottan, de lényegében azonos módon épül fel, mely a hálózati főelosztók, az un. dízeljogos elosztók és a szünetmentes elosztók egymásra épülő vertikumával írható le. A GEN.B jelű elosztó azonban "közös", a generátortól és a központi szünetmentes tápegységtől származó energiát osztja szét.

• Mind az "A", mind a "B" terminál 0,4 kV-os hálózati főelosztóját 3-3 db 2,0 MVA egység-teljesítményű transzformátor táplálja. A főelosztók sínezése 5000 A-es, mely rendre A, B és C sínszakaszokból áll, a sínszakaszok közt két-két hosszanti kuplungmezővel.
• Az ún. dízeljogos, 2500 A névleges áramú elosztók (tervjel: EGA, EGB) olyan kiemelt fogyasztókat látnak el, melyeknek a hálózati feszültség mellett dízel eredetű feszültségről is üzemelniük kell. A dízeljogos elosztó az adott főelosztó bármely sínszakaszáról kaphat hálózati betáplálást, míg a dízel betáplálás a GEN.B tervjelű elosztó generátor-gyűjtősínjéről került kiépítésre.
• A biztonsági fogyasztókat egy-egy 2000 A névleges áramú szünetmentes elosztó (tervjel: UPS.A, UPS.B) látja el. A reteszelt betáplálások egyfelől a GEN.B tervjelű elosztó szünetmentes gyűjtősínjétől, másfelől a dízeljogos elosztótól épültek ki.

A GEN.B jelű, 4000A névleges áramerősségű elosztó osztott gyűjtősínnel üzemel, melynek hálózati betáplálását a dízeljogos elosztók adják. A hálózati energia kiesése esetén egy gyorsindítású (8 sec.), 2500 kVA teljesítményű, Caterpillar gyártmányú dízel-generátor gépcsoport lép működésbe. A GEN.B jelű elosztó másik, un. szünetmentes sínszakaszát egy Active Power gyártmányú 4x250 kVA teljesítményű, 12 sec. névleges áthidalású idejű dinamikus energiatároló és -átalakító egység táplálja. A síncsatoló megszakító lényegében a szünetmentes tápegység hibája esetén quasi by-pass megszakítóként működik. Természetesen az UPS-ben is van belső by-pass.

A vázlatosan ismertetett berendezések teljes volumene összesen 105 db kapcsoló mezőt tesz ki.
A tervezett energiaellátási infrastruktúra nagyfokú biztonságát teljesíti ki az ARCON® típusú ívzárlat-védelem alkalmazása. Az üzembiztonság növelésének ez a korszerű eszköze az összes MODAN mezőre kiterjed. Mint ismert, az ívzárlat-védelem lényege abban áll, hogy a rendszer páratlanul gyors (2…5 msec) működésű. Ez alatt a hihetetlenül rövid időintervallum alatt elérhető, hogy az ívelő zárlat romboló hatása nem teljesedik ki, így az nem veszélyezteti a kezelő-személyzetet, valamint a berendezés a zárlati esemény lefolyását követően rövid időn belül visszakapcsolható és funkcióját a továbbiakban is el tudja látni.

A súlyponti berendezések betáplálásai és egymás közti összeköttetései az érintett megszakítók táplálási iránytól és üzemmódtól függő, rendszer szintű reteszelését kívánta meg. Erre a feladatra a SCADA funkcióktól független, hálózatba fogott kompakt PLC-t irányoztunk elő. (Meg kell jegyeznünk, hogy a berendezések üzemzavari átkapcsoló automatikáit, SCADA funkcióit, stb. a BA területén általánosan működő SIEMENS-SAT rendszer valósította meg.)
Kiemelt referencia

MAVIR szünetmentes áramellátás

A Szentendrei út Római parti szakaszán épült fel az MVM új, közel 29.000 m2 hasznos alapterületű irodaház komplexuma. Ugyanitt, egy elkülönített épületszárnyban kapott helyet a MAVIR Zrt. is, mely azt jelenti, hogy a Rendszerirányító a korábbi várbeli székházát az itt kialakított épületrészre cserélte. A MAVIR áttelepítéséhez az általános irodaházi környezet biztosításán túl egy igen speciális infrastruktúrát kellett kiépíteni, amely egy sokszereplős, ún. technológiai elhelyezési projekt eredményeképpen valósult meg. Alapvető fontosságú a rendszerirányítói tevékenységet kiszolgáló hírközlési és informatikai rendszerek, valamint számos, speciális irányító funkciót ellátó munkahely villamosenergia-ellátásának a lehető legnagyobb ellátásbiztonságot garantáló megoldása. Az alábbiakban a MAVIR számára megvalósított technológiai villamosenergia-ellátás vázlatos ismertetését adjuk.

A Megbízó által megfogalmazott követelményrendszer gyakorlatilag a számítóközpontok és az információtechnológiai létesítmények infrastruktúrájával foglalkozó TIA 942 jelű globális szabvány legmagasabb igényszintjének (az un. Tier IV-nek) felel meg. Szóban forgó kategória a rendszer-elemekre és a hálózatra nézve teljes redundanciát, ennél fogva nagyfokú hibatűrő képességet ír le. A hibatűrő képesség azt jelenti, hogy bármely hiba, vagy előre nem tervezett esemény nem vezethet rendszerleálláshoz. Ez a képesség természetesen azt is jelenti, hogy a fellépett hiba elhárítása, vagy szélesebb összefüggésben a javítási és karbantartási tevékenységek végrehajtása a rendszer folyamatos üzeme mellett lehetséges.

1. Technológiai áramellátás fővonalai
1.1 Hálózati feszültségű berendezések

E berendezések alapvetően két nagy fogyasztói kört látnak el energiával.

a) a szünetmentes áramellátás teljesítményelektronikai berendezéseinek hálózati táplálása

b) a technológiai területek klíma- és légtechnikai berendezéseinek energiaellátása. E berendezések rendeltetése szempontjából az alábbi csoportosítás tehető:
• Információtechnológia (számítógéptermek, hírközlési gépterem, szinti
rendezők, mikrohelyiség, stb.)
• Rendszerirányítás: vezénylő és a funkcionálisan közvetlenül kapcsolódó terek
• Az áramellátás központi helyiségei, u.m.: szünetmentes kapcsolótér, akkumulátor-helyiség, dízelhelyiség, stb.

A b) alatti fogyasztók energiaellátása érzékelhetően szintén nagyfokú ellátásbiztonságot igényel.

1.2 Szünetmentes áramellátás

Az információtechnológiai igények összesítése alapján alapvetően két egymástól független, egyenként 220 kW névleges teljesítményű, 230V 50 Hz feszültségű, négy óra áthidalási idejű szünetmentes rendszer telepítése volt a feladat. Miután a szünetmentes rendszereket tápláló teljesítményelektronikai berendezések párhuzamosan üzemelő redundáns egységek, így adódik, hogy összesen négy darab 220 kW teljesítményű UPS telepítésére és rendszerbe állítására került sor. A hazai gyártású UPS-k mindegyike töltő-egyenirányítóból, inverterből és inverter-átkapcsolóból áll, az egymás tartalékát képező UPS-ekhez pedig egyenként 2x1.360Ah kapacitású, 2x372V feszültségű, középvezetős kivitelű akkumulátortelep tartozik. A beépített akkumulátorkapacitás mindösszesen 10.880 Ah.

2. Technológiai áramellátás

A technológiai áramellátás tehát alapvetően két alrendszerből áll:

• 400/230 V, 50 Hz hálózati feszültségű, vagy hálózatpótló berendezés által táplált főelosztó berendezés a kapcsolódó fővezetéki hálózattal és alelosztókkal (FE+DE+elosztók);

• két egymástól független, 230V, 50 Hz feszültségű, 220-220 kW teljesítményű, négyórás áthidalási idejű online szünetmentes áramellátó berendezés a kapcsolódó fővezetéki hálózattal és alelosztókkal (SZVE1, SZVE2+ alelosztók);

ad a) A létesítményt Áramszolgáltató 10 kV-os feszültségszinten, két egymástól független, egyen-rangú betáplálással látja el. A betáplálások egymás tartalékát képezik és automatikus átkapcsolással vannak ellátva. A fogyasztói 10 kV-os gyűjtősínre 3 db 1600 kVA egységteljesítményű transzformátor csatlakozik. Ezek közül két trafó az általános irodaházi energiaellátás feladatát (világítás, erőátvitel: klíma, épületgépészet, stb.) szolgálja, míg a harmadik trafó Rendszerirányító kizárólagos haszná-latában van.

Az FE jelű főelosztó elsődleges betáplálását tehát a III. sz. transzformátor adja. A másik betáplálást a II. trafóhoz tartozó főelosztótól építettük ki, mely rendesen klímagépeket és épületgépészeti fogyasztókat lát el, de az un. MAVIR-trafó hibája esetén, valamint üzemi fogyasztói lekapcsolása (vagy korlátozása) után -adott esetben- képes az FE főelosztó tartalék betáplálását (is) szolgáltatni. Az FE főelosztó hosszanti sínbontással bír, a leágazások elrendezése a két sínfélre nézve szim-metrikus, ami abból következik, hogy az egymás tartalékát képező fogyasztói leágazások különböző gyűjtősínfelekre csatlakoznak.

A DE jelű elosztó fogadja a 825 kVA teljesítményű dízel aggregátor betáplálását. Ez az un. dízelsín hosszanti bontás nélküli, melyet az FE főelosztó felől két, egymáshoz reteszelt hálózati betáplálással láttunk el, melyek rendre különböző gyűjtősínfelekről indulnak. A dízelsín egy további alátámasztását jelenti az un. mobildízel betáplálás kiépítése. Ezzel lehetőséget teremtettünk arra, hogy vészhelyzeti generátoros ellátás esetén akár külső gépet is csatlakoztathassunk a rendszerhez. A mobildízel betáplálás tehát egy gyors csatlakoztatást lehetővé tévő, védett kivitelű terepi szekrényből, és egy fixen lefektetett kábelvonalból áll. A DE jelű elosztó fogyasztói leágazásai alapvetően a MAVIR technológiához kapcsolódó épületgépészet energiaellátását szolgálják. A dízelgéphez automatikus üzemanyag utántöltés épült ki.

Az FE és DE jelű elosztók, valamint a fogyasztóik az alábbi módon üzemelnek:

A főelosztó üzemszerűen a III. trafóra csatlakozó betáplálással és összefogott gyűjtősínnel üzemel, a DE jelű elosztó pedig egy összekötőággal csatlakozik a FE főelosztóra. Ha hálózati eredetű feszültség nem áll rendelkezésre, akkor nyilván a dízelgép veszi át az üzemet. A dízelbetáplálás megszakítójának bekapcsolása után az UPS-ek időben eltolva lépcsőzetesen) terhelnek vissza. Ugyanez igaz a nagyobb teljesítményigényű gépészeti fogyasztókra (pl. hűtőgépekre) is.
Definiáltunk egy un. terheléses dízelpróbát is. Amennyiben az FE és a DE közti összekötőágat normál hálózati ellátás mellett elbontjuk, úgy a DE elosztó ellátására induló dízelgép az épületgépészeti fogyasztók terhelésével „jár” a próba ideje alatt.

Az SZVE1 és az SZVE2 jelű szünetmentes főelosztók üzemvitele:

Mindegyik elosztó kettős betáplálású (egy-egy UPS) és hosszanti sínbontással rendelkezik. Normál, hibamentes üzemben a sínbontó mindig zárt és a tápellátást biztosító UPS-ek párhuzamosan dolgoznak a gyűjtősínre. Gyűjtősínfélenként egy-egy reteszelt hálózati by-passt is kiépítettünk. Ez utóbbiak az inverterekkel együttműködve szerviz by-passként is használhatók.
Az akkumulátorok kezelése szempontjából fontos körülmény, hogy az egy rendszerhez tartozó összes akkumulátorkapacitást két részre osztottuk, melyeket külön-külön a párhuzamosan működő UPS-ekhez rendeltük. Ez a megoldás egyfelől csökkenti a zárlati igénybevételt, másfelől lehetővé teszi a telepeken elvégzendő javítási és karbantartási munkák zavartalan végrehajtását. Ugyanakkor ha valamelyik UPS kiesik, akkor az üzemszerűen szétbontott telepet az összekötőág egyenáramú kontaktora segítségével automatikusan egyesíthetjük. Itt jegyezzük meg, hogy az akkumulátorok állandó üzemű monitorozással vannak ellátva.

A szünetmentes főelosztók alelosztókat táplálnak, melyek rendre kettős betáplálásúak. Egy adott alelosztó betápláló kábelei a főelosztó különböző gyűjtősínfeleiről indulnak, így a főelosztó leágazási képe szimmetrikus. Az alelosztók tűzálló betápkábeleit rendre eltérő nyomvonalon fektettük.

3. Az áramellátás fokozott biztonságát szolgáló megoldások

A tervezett rendszer nagyfokú biztonságát az alábbi megoldások együttes használata garantálja:

• A kapcsoló berendezések kettős betáplálásúak és hosszanti bontással (sínbontó-kapcsolóval) rendelkeznek. Ez a berendezések oldaláról értelmezhető redundancia, mely a tervszerű karbantartás és az esetleges hibaelhárítás céljait szolgálja úgy, hogy e műveletek folyamatos üzem mellett hajthatók végre.

• Kapcsoló berendezésként MODAN típusú, VÁV UNION által gyártott berendezéseket telepítettünk, melyek maradéktalanul megfelelnek az IEC/EN 60 439 jelű szabvány szerinti "Típusbevizsgált kapcsoló berendezések"-kel szemben támasztott követel-ményeknek.
• A kisfeszültségű kapcsolókészülék kombinációkat (praktikusan a berendezés betáplálásaiban és leágazásaiban) válaszfalakkal, vagy burkolatokkal lehet elkülönített részekre, védett rekeszekre felosztani. A kapcsoló berendezés szerkezeti kialakítása az IEC/EN 60439-1 szabvány szerinti "3b" és „4b” formájú, azaz a legnagyobb biztonságot adó belső elhatárolási rendszerekkel bír.
• A fiókos és kocsizható modultechnika alkalmazásával a funkcióblokkok a berendezés feszültség-mentesítése nélkül, a berendezés folyamatos rendelkezésre állása mellett, segédeszköz igénybevétele nélkül cserélhetők és karbantarthatók.

• Az FE és DE tervjelű elosztókat ARCON® típusú ívzárlat-védelemmel láttuk el. Nevezett berendezések kiemelt, súlyponti szerepe miatt a védelmi koncepció IEC/EN 60 439 jelű szabvány szerinti értelmezésében alapvető követelmény a nagyfokú személyvédelem és az üzembiztonság legmagasabb szinten tartása. Ennek érdekében nem elegendő egy esetleges ívzárlat kialakulási valószínűségét (valamely passzív védelmi móddal – lásd előző pont!) csökkenteni, hanem a cél az, hogy a berendezésben esetlegesen kialakuló ívzárlat lefolyása során a kialakuló hőmérséklet és nyomás egy relatív alacsony értéken érje el maximumát. A szóban forgó védelmi mód páratlanul gyors (3…5 msec) működésével elérhető, hogy az ívelő zárlat romboló hatását nem fejti ki, így nem veszélyezteti a kezelőszemélyt, valamint a berendezés a zárlati esemény lefolyását követően rövid időn és belül visszakapcsolható funkcióját továbbiakban is el tudja látni.

• A teljesítményelektronikai berendezések vonatkozásában teljes készülék-redundancia

• Villamos felügyeleti rendszer létesítése a következő pont szerint

4. Villamos felügyeleti rendszer

A villamos felügyeleti rendszer (VFR) a MAVIR technológiai felügyeleti rendszerének (TFR) önálló alrendszereként üzemel és így a 400/230V-os szünetmentes energiaellátás egészét ellenőrzi. VFR az alábbi funkciókat, illetve szolgáltatásokat integrálja:

- Üzemviteli automatika feladatok ellátása: az automatika a hálózati feszültség kimaradása esetén a Kezelő által előre meghatározott algoritmus és prioritás szerint, állítható kivárási időkkel, stb. tartalék feszültségforrást keres (másik hálózati betáplálás, dízelgép)
- Reteszelési rendszer működtetése, illetve a feltételek vizsgálata nem kívánt párhuzamos kapcsolások elkerülése érdekében
- Gyors áttérések (a feltételeknek megfelelően sötéten, vagy világosan) a betáplálások közt kezelői elrendelésre
-Terheléses és/vagy üresjárási dízelpróba végrehajtása kezelői elrendelésre
-Töltők, egyenirányítók, inverterek és a dízelgép állapotjeleinek és mérési értékeinek gyűjtése
- Teljes értékű helyi grafikus kezelő felület biztosítása

Fenti feladatokat egy Beckhoff gyártmányú PLC hálózattal valósítottuk meg. A hálózat központi készüléke egy PLC tulajdonságokkal kiegészített ipari PC. Hozzá kapcsolódnak, mint Profibus DP Masterhez az elosztószekrényenként elhelyezett Slave készülékek. (A slave készülékek I/O pontjaira csatlakoznak az adott elosztómezőn belül elérhető digitális ki- és bemeneti jelek illetve az analóg távadók, amelyek az egyes leágazások áramát mérik.)

A mezőnkénti slave készülékek előnye, hogy a jelek bekötése a gyártás során elvégezhető, a hely-színen csak a PLC-k közötti adatkábelt kell bekötni.
Egy külön Profibus vonalon olvassa a központi PLC a két hálózati, valamint a dízel betáplálás villamos méréseit egy-egy intelligens mérőműszerből, továbbá ugyanezen a vonalon éri el közvetlenül nyolc különösen fontos leágazás megszakítóját. Ezekből a megszakítókból a védelmi beállításra és műkö-désre vonatkozó legrészletesebb adatok is soros vonalon kinyerhetők.
A központi PLC egy további adatátviteli vonalon kérdezi le a szünetmentes energia ellátást biztosító inverterek, töltők és a diesel generátor állapotát, mérési értékeit. A lekérdezés Modbus protokollal történik.
A központi készülék a begyűjtött adatokat Ethernet-en keresztül (Modbus TCP protokollal) továbbítja a technológia felügyelet számítógépe felé.

A központi készülékre, mint PC-re, egy 15”-os érintő képernyő is csatlakozik. E touch-panel tehát a helyszínen a központi kapcsolótérben található. Ezen egy saját fejlesztésű kezelő program jeleníti meg az elosztók séma képét, ábrázolva az aktuális állás- és hibajelzéseket, továbbá az állomás esemény naplóját. A képernyőről működtethetők a megszakítók, elrendelhetők az automatika üzemmódok, indítható a dieselpróba. Annak érdekében, hogy a technológia felügyelet illetve a helyben kiadott működtetések ne kerülhessenek ellentmondásba, az érintő képernyőről a távoli (TFR) működtetés letiltható.

A VFR esetleges hibája, vagy működésképtelensége az energiaellátás folytonosságát nem veszélyezteti. Ha egy ilyen eset előállna, úgy helyi kézi működtetéssel minden feladat végrehajtható, miközben a reteszelési rendszer feladatait egy másodlagos kompakt PLC veszi át.
Kiemelt referencia

Sajószöged, Litér gyorsindítású erőművek, segédüzemi energiaellátás

Az MVM Rt. a kiszolgáló létesítmények generál kivitelezőjének az EGI Rt. választotta. A VÁV UNION Kft. az EGI Rt. villamos alvállalkozójaként végezte a villamos kivitelezést. A VÁV UNION Kft. a beruházó elképzeléseinek maximális figyelembe vételére törekedett.A kiszolgáló létesítmények három fő rendszerre oszthatók: tüzelőanyag ellátó-, tüzivíz-, illetve vízkezelő rendszer. Az egyes rendszerek főelosztói a 0,4kV-os kapcsolótérben kerültek elhelyezésre. A 0,4 kV-os főelosztók MODAN 6000 típusú berendezések, melyek szekunder szerelését és telepítését a VÁV UNION Kft. végezte.
A berendezések az alábbi általános műszaki jellemzőkkel rendelkeznek:
- leágazások és betáplálások moduláris, fiókos felépítésűek, teljesen kiszakaszolható, kapcsolókészülékekkel.
- tipizált elemekből álló szekrények érintésvédelmi szempontból valamint hő, mechanikai és egyéb villamos hatásokkal szembeni védelem miatt válaszlemezekkel 4 funkcionális térrészre vannak osztva (gyűjtősín-, kapcsoló-, segédkészülékek-, kábelcsatlakozások tere).
- szekrények standard korrózióvédelemmel ellátottak.
- berendezések kialakítása olyan, hogy minden azonos típusú és terhelhetőségű fiók egymással cserélhető legyen,
- alkalmazott szekrények falhoz állítható kivitelűek, ezért a hozzáférés a kábelcsatlakozásokhoz elölről biztosított.
Helyi működtetéshez a villamos motorok mellé Rittal gyártmányú kábel bekötő szekrények kerültek. A villamos motorok és hajtások mellet helyi bénító kapcsolók lettek felszerelve. A helyi/terepi szekrények megfelelnek a környezeti követelményeknek: kapcsolótérben IP31, párás helyiségben vagy szabadtéren IP55-ös védettségűek.A helyszíni kivitelezést a Megrendelői igényeknek és elvárásoknak megfelelően végeztük.
Kiemelt referencia

M1 autópálya 22km töltőállomás napelemes erőmű kialakítása

MOL Rt. bizonyítva környezetközpontú gondolkodását 2003-ban elhatározta, hogy töltőállomása területén megvalósít egy 10kW névleges teljesítményű napelemes erőművet. A megújuló energiák magyarországi hasznosítását jellemzi, hogy a telepítés évében ez volt az ország legnagyobb ilyen energiatermelő egysége, mely képes visszatáplálni az áramszolgáltatói hálózatba.

A MOL Rt. a napelemeket gyártó Dunasolart bízta meg a kivitelezéssel. Dunasolar kivitelezői kapacitás hiányában az engedélyes tervek elkészítésével és a teljes létesítmény megépítésével a VÁV UNION Kft-t bízta meg.

A létesítmény kiegészült ún. combisol napelemekkel, melyek elektromos áram előállítása mellett napos időben képesek a kút használati melegvízének előállítására.A kivitelezés során elvégzett feladatok:

1.: Töltőállomás 0,4kV-os főelosztójának átalakítása
2.: Napelemek vas tartószerkezetének elkészítése
3.: 252 db napelem tábla telepítése a szükséges kábelezéssel
4.: 10 db combisol napelem telepítése a szükséges kábelezéssel
5.: gépészeti munkák
6.: területrendezés, parkosítás
7.: látogatóközpont kialakítása
Kiemelt referencia

Villamosenergia rendszer korszerűsítése

A Petőházi Cukorgyár villamosenergia rendszerének korszerűsítésekor, melyet a VÁV UNION Kft. fővállalkozásban nyert el, a következő munkákat végezte el:
1.: 20kV: a meglévő kapcsolóberendezések átalakítása védelmek cseréjével, vezérlés felújításával, kábelek átforgatásával
2.: 6kV: meglévő NT12-200 típusú kapcsolóberendezés bővítése 5 mezővel, kábelek átforgatása
3.: II. Finomítói transzformátor állomás kialakítása:
- 2MVA-es 6,3/0,4kV-os transzformátor beépítése
- Tokozott sínhíd kiépítése a transzformátor és a 0,4kV-os főelosztó között
- 0,4kV-os fiókos, MODAN elosztó telepítése okábelezési munkák
4.: Centrál 0,4kV-os kapcsolóberendezés rekonstrukciós munkái:
- 2MVA-es 6,3/0,4kV-os transzformátor beépítése
- 0,4kV-os fiókos, MODAN elosztó telepítése
- Tokozott sínhíd kiépítése a transzformátor és a 0,4kV-os főelosztó, valamint a több sorban felállított főelosztó mezősorai között
- Kábelek újrarendezése, fejelése átforgatása
5.: Folyamatirányító rendszer kiépítése

A korszerűsítést a rendelkezésünkre álló szűk 3 hónap alatt kellett elvégezni, hiszen a cukoripari főszezon kezdetére minden technológiának újra teljesen üzemkésznek kellett lennie. A telepített rendszerek az átadás időpontjától hibamentesen, kifogástalanul működnek.
Kiemelt referencia

Vízkezelőmű villamos energiaellátás kiépítése

A magyar vegyipar fellegvára a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. A vegyipari folyamatok nagy energia, illetve vízigénye következtében az ország egyik legnagyobb hő- és sótlan víz fogyasztója.

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. fejlesztései és a TVK-Erőmű Kft., mint új fogyasztó belépése jelentősen megnövelték a sótlanvíz igényt. E mennyiségi igénynövekedések mellett és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások következtében a TVK Rt. meglévő vízelőkészítő üzeme nem működhetett tovább az elavult technológiával. A fenti minőségi változások miatt a TVK Rt. a vízszolgáltatás kiszervezése mellett döntött és felkérte a Sinergy Kft-t, hogy oldja meg a TVK Rt. és a TVK-Erőmű Kft. sótlanvíz igényének hosszú távú kielégítését egy új vízelőkészítő létesítmény megvalósításával.

A fővállalkozó GEA-EGI Rt. megvalósuló létesítmény villamos erőátviteli munkáinak elvégzésével a VÁV UNION Kft-t bízta meg.

A kiépítés során elvégzett feladatok:
1.: Meglévő 6 kV-os elosztóban kábelek bekötése,
2.: Transzformátor kamrák kialakítása, leválasztó szakaszolók beépítése, transzformátorok telepítése, primer sínezés, transzformátor védelmi szekrények,
3.: 0,4 kV-os sínhíd kiépítése a transzformátor szekunder kapcsaitól főelosztó betáplálási mezőkig LD típusú sínhíddal,
4.: 0,4kV-os MODAN típusú főelosztó, betáplálások és kuplung között PLC-s átkapcsoló automatikával,
5.: Hajtásszabályzók: frekvenciaváltók és lágyindítók telepítése,
6.: Beltéri és kültéri terepi működtető szekrények telepítése,
7.: Kábelnyomvonal kiépítés, kábelezés horganyzott Niedax gyártmányú kábelcsatornákban.

A VÁV UNION Kft. által kivitelezett rendszer 2003 év nyarán került átadásra és akkortól meghibásodás nélkül, kifogástalanul működik.
Kiemelt referencia

Üzemközi csőhidak fűtött vezetékeinek villamos kísérőfűtése és a karbantartás

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt-ben végtermékek gyártásához szükséges alapanyagok előállítása különböző üzemekben folyik. Az üzemek között a folyékony halmazállapotú alapanyagok szállítása csővezetékeken történik. Az áramló folyadékok téli időszakban nem fagyhatnak, dermedhetnek meg, illetve egyes termékek esetében vannak olyan technológiai követelmények is, hogy az üzemekből kikerülő anyagok hőmérséklete az esetlegesen több kilométerre lévő végfelhasználói üzemig történő szállítás közben sem csökkenhet egy bizonyos hőfok alá.

Az utóbbi évek jelentős beruházásában elkészült Olefin-2 és a Polietilén-4 üzemek, valamint az új etiléntároló TVK Rt-n belüli csővezetékeinek fűtését az eredeti tervektől eltérően villamos kisérő fűtéssel valósult meg.

A kiépítéssel a kivitelezés egyik fővállalkozója, a TVK Automatika Kft. a korábbi kedvező tapasztalatokra alapozva a VÁV UNION Kft-t bízta meg.

A kiépítés során elvégzett feladatok:
1. Táppontok kialakítása 0,4 kV-os állomási elosztókban meglévő, vagy újonnan kialakított leágazásokban négypólusú kézi működtetésű megszakítókkal, fogyasztásmérés kialakítása
2. Villamos fűtési elosztók kettő darab egymáshoz szerelt RITTAL szekrényben kialakítva
3. Karbantartási elosztók meglévők, egy részük áttelepítve, táphálózatba integrálva
4. Raychem fűtőkábelek fektetése a szükséges érzékelőkkel, csatlakozó dobozokkal együtt
5. Központi vezérlés és felügyelet kiépítése a Tyco-Raychem Moni Trace adatgyűjtő és vezérlő rendszerrel. Az információk a MONI 200N vezérlő egységből soros vonalon keresztül a TVK Rt. felső szintű villamos felügyelet SCADA rendszerébe is átkerülnek.
6. Kábelnyomvonal kiépítés, kábelezés kábelcsatornákban megfelelő, illetve adott szakaszokon földben.

A VÁV UNION Kft. által kivitelezett rendszer 2004 év ősz elején került átadásra és akkortól meghibásodás nélkül, kifogástalanul működik.
Kiemelt referencia

Gázmotoros erőmű teljes villamos tervezése, kivitelezése

A SOTÁV gázmotoros erőmű teljes villamos tervezése, kivitelezése, mely kétszer akkora, mint a GYŐRHŐ, ugyancsak a KIPCALOR alvállalkozásában készült. A munkák kiegészültek az ÉDÁSZ Sopron-kelet 120/35/20/10 kV-os alállomás 120 kV-os oldalának teljes, feszültség alatti átépítésével (készülék alapok, azok tartószerkezetei, új megszakítók, kombinált áram- és feszültségváltók, túlfeszültség korlátozók beépítése, teljes védelemcsere, fogyasztásmérés, irányítástechnika, hírközlés, ÜRIK kiépítése).

A SOTÁV-ban 6 db 10 kV-os egyenként 1,2MW-os JENBACHER gyártmányú gázmotoros egység szolgáltatja a villamos és fűtő energiát.

A villamos energia átadása a SOTÁV 120/10 kV-os 16MVA-es transzformátoron keresztül, 120 kV-os kábelen történik a Sopron-kelet ÉDÁSZ állomásba. E kábelek vezetékjogának megszerzése és a kábelek áthelyezése, valamint a tervek jóváhagyása közel négy hónapos késést okozott a tervezett 2003.05.01-i kivitelezés kezdéshez képest. A csúszások miatt a kivitelezés a hideg időszak kezdetéig nem fejeződhetett be – mivel az építészeti munkákat csak augusztus végén kezdhettük – így a tervezett időre három betáplálásból csak a két légvezetéki készült el az üzembehelyezéssel együtt, míg a 3. kábeles betáplálás áthúzódott 2004. évre.

A betáplálási kábelek problémáitól függetlenül gőzerővel folyt a 6 db gépegység szerelése, nem kevés akadályoztatással, de 2004. március 12-én a 72 órás próbaüzemet követően a műszaki átadás- átvétel mennyiségi és minőségi hiány nélkül valósult meg.
Kiemelt referencia

Gázmotoros erőmű villamos kivitelezési munkák

Hosszas előkészítést követően (10 hónap) 2002 áprilisában a szerződést a komplett villamos tervezési, kivitelezési munkákra kötöttük meg, mely tartalmazta a vezetékjog beszerzését és a tervek jóváhagyatását az alábbi műszaki tartalomra10 kV, 2x6 MW Wärtsilä gyártmányú gázmotoros GENERÁTOR, tartozék elosztók, vezénylők, irányítástechnika, installáció (már a 3. generátor részére is), tápoldalt fogadó 2 db ÉDÁSZ transzformátorállomással összekötő primer és szekunder kábelezésből állt (összességében mintegy 52000 méter kábel). Az előkészítés elhúzódását, a kivitelezési idő rövidítésével kellett kompenzálni. A 2002. júliusi munkakezdést követően a villamos szerelési munkák, beleértve a berendezés szerelést, is az év októberére próbára kész állapotba kerültek. Ezen időtartam alatt volt, amikor 36 szerelővel, plusz alvállalkozók végeztük munkánkat. Munkaidő nem volt. Embert próbáló munka volt, mely végül is határidőre, a sikeres próbaüzemet is beleértve, október végére vált üzemképessé, majd a hivatalos és az ünnepélyes átadás is megtörtént 2002 novemberében. Ugyanitt a 3. GÁZMOTOROS GENERÁTOR (6 MW) tervezését- szerelését is elvégeztük, 2003 szeptemberében, annak átadása 2003 októberében megtörtént.
Kiemelt referencia

Krisztina gépház villamos rekonstrukciója

A Fővárosi Vízművek Rt. több mint 2 millió ember ivóvízellátásáról gondoskodik, emellett ipari vizet szolgáltat a főváros egész területén, és 21 Budapest környéki település számára kiváló minőségű ivóvizet ad.

Jelenleg 700-nál is több ivóvíztermelő kút üzemel a Szentendrei-szigeten, a Csepel-szigeten, a Margit-szigeten, továbbá a Duna bal és jobb partján, amelyek összesen naponta 1 millió 200 ezer m3 ivóvíz továbbítását teszik lehetővé. A biztonságos vízszolgáltatás egyik fontos feltétele a létesítményekben lévő szivattyúmotorok villamos energia ellátásának biztosítása.

A Krisztina gépház a villamos energiaellátást a Budai oldal hegyvidékén lévő víztermelő létesítményei számára az 1920-30-as évektől létfontosságúan biztosítja. A Fővárosi Vízművek Rt. fontos feladatának tekinti az ilyen régi gépházak korszerűsítését az eredeti építészeti emlékek megőrzésének figyelembevételével. Ez történt ennél a gépháznál is.

A gépház villamos korszerűsítése több részletben történt 2001.-től a végső befejezésig, 2003. év elejéig, úgy hogy a gépház a teljes időtartam alatt biztosította a folyamatosan vízellátást.

A kiépítés során elvégzett feladatok:
- meglévő 10 kV-os berendezés védelmi rekonstrukciója, távfelügyeleti rendszerbe vonása,
- transzformátor kamrákban leválasztó szakaszolók beépítése,
- régi berendezések elbontása,
- transzformátortól 0,4 kV-os főelosztóig LD típusú sínhidak kiépítése,
- VÁV UNION / Moeller gyártmányú MODAN típusú 0,4 kV-os főelosztó, fázisjavító gyártása, telepítése,
- VÁV UNION / Moeller gyártmányú MODAN típusú segédüzemi elosztó és motorválasztó szekrények gyártása, telepítése,
- rendelkezésre bocsátott hajtásszabályzók telepítése,
- Budasensor gyártmányú Thermomonitor rendszer kiépítése,
- kábelnyomvonal kiépítés, kábelezés
- telemechanikai rendszer folyamatosan történő teljes kiépítése.

A VÁV UNION Kft. által kivitelezett rendszer teljes átadása 2003 év elején történt meg, mely azóta is kifogástalanul működik. Örömünkre szolgál, hogy Budapest és környékének biztonságos vízellátásához ezzel a munkánkkal is hozzájárultunk.
Kiemelt referencia

Káposztásmegyer IV. gépház villamos újjáépítése

A Fővárosi Vízművek Rt. több mint 2 millió ember ivóvízellátásáról gondoskodik, emellett ipari vizet szolgáltat a főváros egész területén, és 21 Budapest környéki település számára.

Jelenleg 700-nál is több ivóvíztermelő kút üzemel a Szentendrei-szigeten, a Csepel-szigeten, a Margit-szigeten, továbbá a Duna bal és jobb partján, amelyek összesen naponta 1 millió 200 ezer m3 ivóvíz továbbítását teszik lehetővé. A biztonságos vízszolgáltatás egyik fontos feltétele a létesítményekben lévő szivattyúmotorok villamos energia ellátásának biztosítása.

A Káposztásmegyer IV. gépház a villamos energiaellátás tekintetében az Északi Termelőtelepek számára az egyik legfontosabb létesítmény. A szerencsétlen körülmények egybeesése következtében a gépház 2002. évben tűzeset következtében szinte teljesen kiégett. A tűzesetet követően meg indultak a helyreállítási munkák.

2003. év elején a villamos feladatok elvégzésére fővállalkozói pályázatokat hirdettek, melynek nyertese a VÁV UNION Kft. lett. A kivitelezés során a beépítendő motorok és egyéb középfeszültségű berendezések beszállítója az ABB Kft., valamint a kábelezési feladatoknál az FVM Rt. Üzemfenntartási Osztálya, mint alvállalkozók segítették munkánkat.

A kiépítés során elvégzett feladatok:
Siemens Csepel gyártmányú segédüzemi és hajtás transzformátorok telepítése,
ABB gyártmányú 0,69 kV-os szivattyúmotorok és frekvenciaváltók telepítése,
ABB gyártmányú 10 kV-os kondenzátorok telepítése,
ABB/VÁV UNION gyártmányú ZS 1 típusú 10 kV-os főelosztó gyártása, telepítése,
VÁV UNION / Moeller gyártmányú MODAN típusú 0,4 kV-os főelosztó és fázisjavító gyártása, telepítése,
VÁV UNION / RITTAL gyártmányú egyenáramú segédüzemi elosztó gyártása, telepítése ,
Vezérlőtábla módosítása és működtető szekrények gyártása, telepítése,
Egyéb kapcsolódó villamos kis szekrények gyártása, telepítése,
Meglévő telemechanikai alközpont átalakítása,
Kábelnyomvonal kiépítés, kábelezés.

A VÁV UNION Kft. által kivitelezett rendszer teljes átadása 2004 év elején történt meg, mely azóta is kifogástalanul működik.Örömünkre szolgál, hogy Budapest és környékének biztonságos vízellátásához ezzel a munkánkkal is hozzájárultunk.
Kiemelt referencia

EMA-POWER háziüzemi 10/0,4 kV-os transzformátorok beépítése, 0,4kV-os betáplálások és elosztók cseréje

A Dunaferr Rt. területén működő EMA-POWER Kft. energiatermelő és szolgáltató cég, mely egyrészt ellátja villamosenergiával és a szükséges gőzmennyiséggel, másrészt részt vesz Dunaújváros lakossági fogyasztóinak a távhővel és melegvízzel való ellátásában. A társaság kazánjai és tápszivattyúi, valamint a többi villamos fogyasztó 9db 10/0,4 kV-os olajos transzformátoron és egy régi épített cellás berendezésen kerültek ellátásra. Az üzembiztonság növelése érdekében 2000-ben, többéves előkészületeket követően döntött úgy a szolgáltató cég vezetése, hogy elkezdik a 10/0,4 kV-os transzformátorok és a régi 0,4kV-os elosztórendszer több ütemben történő rekonstrukcióját, több évre és ütemre szétbontva a műszaki tartalmat, mellyel a VÁV UNION Kft-t bízták meg, az alábbi részletezés szerint.

• 9 db megszűnő olajos transzformátor szakszerű elbontása, olaj lefejtése és a transzformátorok kiemelése, kavicságy kitermelése és a veszélyes hulladékok szakszerű megsemmisítése.
• 6db könnyűszerkezetes, METAB lemez borítású transzformátor kamra építése, melybe mindkét transzformátor elhelyezésre kerül, biztosítva, a berendezések körüljárhatóságát, külső behatások elleni védelmét és megfelelő szellőzését. Az acélszerkezet 20cm-es betonalapra kerül elhelyezésre, a transzformátorok behúzásához görgőpálya kialakításával.
• 6 db 2,5MVA teljesítményű 10/0,4kV-os transzformátor elhelyezése, a kapcsolóterek előtti szabadtéren létesített új transzformátor kamrába a szükséges primer és szekunder szerelési munkákkal.
• Új 0,4kV-os MODAN 6000 típusú 4000A névleges áramerősségű, IP54 védettségű, 65kA zárlati szilárdságú mezősor telepítése a betáplálások és a fogyasztói leágazások részére, valamint az elosztóberendezés és a transzformátorok összekötése LD rendszerű tokozott síncsatornán keresztül.
• Energiafelügyeleti rendszer telepítése az új elosztórendszer hatékony működtetésére és ellenőrzésére
Kiemelt referencia

Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ

A Széchenyi–hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK) felújításának bemutatásán át részletes képet kaphatnak az 1993-tól megvalósított rekonstrukciók műszaki tartalmáról. Az OMK energiaellátása kiemelten fontos, hiszen kiesése esetén Budapest és az egész ország mikrohullámú kapcsolata (TV, URH, AM-mikro, műhold feladás és a telefonvonalak egy része) megszűnhet.

A fentiek miatt a régi VÁV gyártmányú 10 és 0,4kV-os elosztóberendezések cseréjét és az átalakítási munkákat folyamatos, zavarmentes üzemvitel mellett kellett elvégezni, ami magas színvonalú munkaszervezést igényelt.

A mikrohullámú központ energiaellátása alapvetően négy részre osztható:
- 10kV-os berendezés
- 0,4kV-os főelosztó-berendezés (nagyenergia)
- 0,4kV-os adótermi elosztók (kisenergia)
- segédüzemek

A középfeszültségű elosztóberendezés VÁV UNION Kft. gyártmányú NT12 típusú fémtokozott, rekeszelt kivitelű, melybe vákuum megszakítók kerültek beépítésre.

A 0,4kV-os elosztók MODAN6000 típusú berendezések, melyek szekunder szerelését, telepítését és üzembehelyezését cégünk végezte. A MODAN6000-es elosztócsalád idetelepített mezői fiókos rendszerűek, ami a leágazások meghibásodása esetén lehetővé teszi a minimális feszültség kieséssel járó hibaelhárítást, hiszen csak az adott fiókot kell kicserélni.

A kiválasztott korszerű készülékek és berendezések megfelelnek a szigorú biztonságtechnikai, tűzvédelmi és munkavédelmi előírásoknak. Így lehetőség nyílt arra, hogy a korábban külön helységben elhelyezett középfeszültségű elosztót egy légtérbe telepítsék a nagyenergiájú 0,4kV-os elosztóberendezéssel és a segédüzemmel. Ebben a teremben alakították ki a központi vezénylőt is.

Az elosztók kényelmes kezelését egy – minden mezőre kiterjedő – PLC (programozható logikai vezérlő) rendszer biztosítja.
Speciálisan az OMK-ban – a magasabb üzembiztonsági követelmények miatt – a PLC-s automatikák tartalékaként hagyományos huzalozott automatika is kiépítésre került és lehetőség van a kézi üzemeltetésre is.

A vezérlőpultról kiadott parancsok a PLC-n keresztül jutnak el a 10kV-os, illetve 0,4kV-os mezőkhöz, ezzel jelentős kábelezést takarítva meg.

A felügyeleti rendszer kezelői felületét három számítógép képezi, melyeken WINDOWS alapú megjelenítő rendszer fut. Az egyik gép a nagyenergia, míg a másik gép a kisenergia elosztót figyeli. A harmadik az ún. főnöki gép. A kisenergia elosztó PLC rendszere külön információt ad az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. telemechanikai központja felé.
Kiemelt referencia

MATÁV Rt. telefonközpontok villamos rekonstrukciója

A technológia megnövekedett műszaki színvonalához kapcsolódóan a villamosenergia-ellátó rendszerrel szemben támasztott elvárások is magas szintűek voltak.

A MATÁV Rt. előremutató módon elsők között alkalmazott intelligens elosztóberendezéseket, melyek révén többszörös üzembiztonság valósult meg.

A telepített felügyeleti rendszerek segítségével az alállomások a VÁV UNION távfelügyeleti rendszerébe kapcsolhatók, így hiba esetén szakembereink gyorsan és felkészülten tudnak a helyszínre kiszállni.

A korszerű, kis helyigényű erőátviteli berendezések meglévő, régi elosztóhelységbe kerültek. Az egyes rendszerek 0,4kV-os főelosztói MODAN6000 típusú berendezések. A kapcsolóberendezések szekunder szerelését és telepítését cégünk végezte, melyek az alábbi általános műszaki jellemzőkkel rendelkeznek:
- Betáplálásokban a megszakítók kikocsizhatóak,
- Berendezések leágazásai motoros, távműködtetésre alkalmas megszakítókat tartalmaznak,
- Nagyáramú megszakítókkal szerelt, tipizált elemekből álló szekrények érintésvédelmi szempontból, valamint hő, mechanikai és egyéb villamos hatásokkal szembeni védelem miatt rekeszelt kialakítású (gyűjtősín-, kapcsoló-, szekunder-, kábeltér),
- Sínezés kialakításánál a bővíthetőség maximálisan figyelembe lett véve
- Gyűjtősínek ívtalppont kialakulás elleni védelemmel rendelkeznek
- Azonos típusú és terhelhetőségű fiókok csereszabatosak
- Beépíthető a Moeller ARCON típusú ívzárlatvédelme
- Kétgyűjtősínes rendszer az üzembiztonság fokának növelése mellett alkalmas arra is, hogy a fogyasztókat megosztva egyidejűleg részben hálózatról részben pedig tartalék áramforrásról lássák el
- Leágazások funkcionális csoportokra vannak osztva, amelyeket egy segédsínre tápláló ún. kuplung megszakítópárral lehet ellátni valamelyik fősínről. A kuplung megszakítók villamosan reteszeltek egymáshoz, így nem lehetséges a két oldal egyidejű bekapcsolása, azaz a két gyűjtősín összefogása.
Kiemelt referencia

Stratégiai olajtárolók

A kivitelezés az OLAJTERV Rt. által készített tervdokumentációk alapján készült.
A tartályok villamosenergia-ellátására a TIFO területén új, 6/0,4kV-os transzformátor állomás került kiépítésre, melyben 2 db 1MVA-es transzformátor biztosítja a jelenlegi 2 db 80 000m3-es tartály energiaszükségletét. Ez a teljesítmény elegendő lesz a későbbiekben megvalósítandó 2 db hasonló kapacitású tartály energiaigényének fedezésére is.
Az új állomás betáplálása a hozzá közelebb eső 6kV-os állomás elosztóberendezésének tartalék leágazásairól történik, amelyek kialakításakor a régi EIB típusú megszakítók valamint a védelmi szekrények cseréjére került sor. A kisolajterű megszakítókat ABB gyártmányú vákuummegszakítók váltották fel a meglévő kocsiszerkezet átalakítása után. Az új AEG gyártmányú relészekrényekbe DTI típusú digitális védelmek kerültek beépítésre. Mérési célokra DATCON DT530 típusú multifunkcionális műszerek kerültek alkalmazásra.
A meglévő energia felügyeleti rendszerhez, valamint egy másik projekt keretén belül kiépülő villamos felügyeleti rendszerhez való kapcsolatot Moeller gyártmányú PLC-k biztosítják.A 6/0,4kV-os állomásban a 6kV-os kábelek fogadása VÁV UNION gyártmányú NBK10-100 típusú szakaszolós fogadócellákban történik. A fogadócellák reléterében kerültek elhelyezésre a transzformátorok hőfokvédelmi reléi is. A fogadócelláktól az 1MVA-es transzformátorokhoz egyerű kábelek vezetnek.
A transzformátorok szekunder oldalát LD típusú sínhidak kötik össze, felülről csatlakozva a 0,4kV-os MODAN6000 típusú fiókos rendszerű főelosztó berendezésbe. A két szemben álló berendezés sort is ugyanilyen sínhidak kötik össze. A betáplálások között PLC-s átkapcsoló automatika került kiépítésre.
Az állomás másik helységében MODAN6000/IVS típusú világítási elosztó, valamint a műszeres kapcsolatot biztosító – RITTAL szekrényben kialakított – relészekrény került telepítésre.A robbanásveszélyes környezetben is zajló kivitelezési munkákat cégünk végezte fővállalkozóként.
Kiemelt referencia

Egri Dohánygyár villamos rekonstrukció

Az Egri Dohánygyár villamos energiaellátó rendszerének felújításának tervezését és kivitelezését 1999. március - 2000. március között végezte cégünk fővállalkozás keretében.
A több éves előkészületet követően, melyben cégünk is tevékenyen részt vett, a kivitelezési munkák 1999 márciusában kezdődtek meg.
A megvalósítás első és lényeges fázisa az elvégzendő folyamatok napra, - egyes szakaszaiban órára - meghatározott ütemezése volt, mivel a gyár folyamatos üzemvitelében nem lehetett fennakadás, a gyártásnak mennie kellett. A projekt sikeres folyamata és befejezése igazolta, hogy a gondos előkészítés és tervezés feltétlen eleme egy gyár életét meghatározó villamos energiaellátó rendszer rekonstrukciójának.
A hálózat teljes felújítása nem csak villamosipari feladatot jelentett, hanem különböző szakipari munkákat is, mint például az elosztó helységek építészeti átalakítása, felújítása, új kábelcsatorna építése, mely feladatokat alvállalkozók segítségével oldottunk meg.
A megvalósult villamos energiaellátó rendszer főbb elemei:
- 10kV-os kapcsolótérbe a VÁV UNION Kft. által Magyarországon összeszerelt ABB ZS8 típusú, 6 mezős, intelligens kapcsolóberendezés,
- transzformátor kamrákban 2 db 10/0,4kV-os 2,5MVA teljesítményű transzformátor,
- 0,4kV-os, intelligens főelosztó- és csomóponti elosztó-, valamint a technológiai berendezések MODAN6000 típusú elosztócsaládból,
- provizor elosztók a bontások idejére folyamatos üzemvitel biztosítása érdekében,
- külső kábelhálózat kiépítése, felújítása
- egy felügyeleti rendszerbe bevont, automatikus indítású 500kVA-es diesel aggregát a gyár folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében,
- számítógépes felügyeleti rendszer az újonnan létrehozott energiaellátó rendszer irányítására. A Philip Morris irányelveinek megfelelően a rendszert a SIEMENS szállította.
- helyi közös üzemi szekrények optikai kábelhálózaton keresztül csatlakoznak a gyár területén, két helyen is elhelyezett felügyeleti számítógéphez.

Referencia kereső

Az alábbi paraméterekkel szűkítheti a referenciák közötti keresést